Klachtenprocedure

Een goede relatie met u als klant vinden wij belangrijk. Wij willen graag dat u tevreden bent over de dienstverlening van Meer Advies.

Toch kan het gebeuren dat zaken anders lopen dan gewenst. Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan hopen wij dat u dat zo snel mogelijk kenbaar wilt maken, zodat wij daar ook snel op kunnen reageren.

Hebt u een klacht over Meer Advies of over de dienstverlening? Dan raden wij u aan het volgende te doen.

Stap 1: Melding bij uw adviseur
Meld uw klacht in eerste instantie bij uw adviseur. Deze zoekt, als het nodig is in overleg met een collega, naar een passende oplossing.

Stap 2: Klachtenprocedure Meer Advies
Heeft het overleg met uw adviseur en/of de direct betrokkenen geen bevredigend resultaat opgeleverd? Dan kunt u een formele klacht indienen bij de directie van Meer Advies.

U kunt een brief sturen aan:
Meer Advies 
t.a.v. de directie
Noordeinde 33
2371 CM Roelofarendsveen

U kunt ons ook mailen via info@meer-advies.nl. Uw bericht komt dan rechtstreeks bij de directie terecht.

Geef in uw melding aan:
- Wat uw klacht is,
- Wat het resultaat is van uw contact met uw adviseur (stap 1),
- Wat u zelf voorstelt als oplossing van uw klacht.

Vergeet niet uw naam, adres, woonplaats en contract-/polisnummer te vermelden. U ontvangt zo spoedig mogelijk een inhoudelijke reactie.

Stap 3: Ombudsman Financiële Dienstverlening 
Als ook uw formele klacht over uw financiële product of dienstverlening van Meer Advies niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Ombudsman Financiële Dienstverlening. Dit moet u doen binnen drie maanden nadat u u een definitieve reactie van Meer Advies hebt gekregen. De Ombudsman maakt deel uit van het KiFiD en bemiddelt tussen partijen. 

Het adres van de Ombudsman is:

KiFiD
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG 

Aan het indienen van een klacht bij het KiFiD zijn kosten verbonden.

Indien het geschil niet door bemiddeling van de Ombudsman tot een bevredigende oplossing is gebracht, is het in het algemeen mogelijk om uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het KiFiD. Dit moet dit doen binnen drie maanden nadat u het oordeel van de Ombudsman hebt vernomen. In principe is de uitspraak van de Geschillencommissie bindend voor beide partijen. Meer informatie is te vinden op www.kifid.nl.

Stap 4: De rechter
Wilt u geen gebruik maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of vindt u de behandeling of de uitkomst hiervan niet bevredigend? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.