WESTEND

Heerlijk buiten wonen in Roelofarendsveen op het Middeneiland

Westend – Middeneiland 

Het gaat beginnen!

Roelofarendsveen,
Betreft: Westend Middeneiland fase 3

Geachte belangstellende,

Hartelijk dank voor uw belangstelling in ons prachtige project Westend.

Ziet u zichzelf al wonen op het Middeneiland van Westend?

Lees dan rustig de website door en neem daarbij ook de prijslijst ter hand zodat u kunt bekijken welke woningen het beste bij u passen. De woningen kunnen per bouwnummer net even anders zijn. Zo beschikken sommige woningen over een andere indeling of bijvoorbeeld een extra ramen. Bekijk de plattegronden per bouwnummer op de website of in de woonconfigurator om te zien welke woning uw voorkeur heeft. Als u één of meerdere bouwnummers heeft gekozen, kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier.

Belangrijk is dat de inschrijving vóór maandag 8 juni 2020 - 12.00 uur binnen is. Wij zullen uiterlijk 3 werkdagen na sluiting van de inschrijving de uitslag laten weten. Alle inschrijvingen die na 8 juni 12.00 uur binnenkomen vallen buiten de toewijzing.

We streven naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers en proberen daarbij zoveel mogelijk geïnteresseerden de wensen van hun eerste voorkeur toe te wijzen. Immers, hoe sneller de woningen allemaal verkocht zijn, hoe eerder er zekerheid is over de start van de bouw.
Als er voor een bepaald bouwnummer meerdere belangstellenden hun eerste voorkeur hebben aangegeven, vindt de toewijzing plaats onder deze kandidaten. Rekening houdend met bovenstaande maakt de ontwikkelaar een keuze tussen deze kandidaten.

Goedkope koop

Voor de twee goedkope koop woningen Topaas bouwnummer 326 en 327 gelden andere regels, omdat deze vallen onder de goedkope koopwoning koopsfeer. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de website bij dit woningtype.

Aandachtspunten/bijzonderheden:

 • Inschrijven is mogelijk tot en met maandag 8 juni a.s. 12.00 uur. Dit kan door u digitaal in te schrijven via de website.

 • Uitslag toewijzing binnen 3 werkdagen na sluiting van de inschrijftermijn.

 • Kandidaten die bij de toewijzing een bouwnummer hebben toegewezen gekregen, worden door de

  makelaar telefonisch benaderd. De niet geselecteerde kandidaten krijgen bericht per e-mail en worden

  als reserve kandidaat genoteerd.

 • Gesprekken over de aankoop van de woning vinden plaats vanaf maandag 15 juni digitaal of bij de

  makelaar op kantoor.

 • Indien een kandidaat besluit het toegewezen bouwnummer niet aan te kopen, dan zal er vanuit de

  makelaar contact opgenomen worden met een reserve kandidaat.

  Extra informatie tijdens de inschrijfperiode?

  Is uw interesse gewekt en heeft u vragen over de woningen van Westend, die eventueel van belang zijn bij de inschrijving? Neem dan contact op met de makelaar, dan kunt u eventueel een afspraak maken om aanvullende vragen te stellen, zo kunt u wel overwogen een juiste inschrijving doen.

  Wij danken u alvast voor de belangstelling en wensen u veel succes met de inschrijving. Wellicht kunnen we u straks begroeten als één van de nieuwe bewoners van Westend.